× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

HIPOKRATES Sp. P. Lekarzy J. Hawro i Partnerzy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES" Spółka Partnerska Lekarzy Joanna Hawro i Partnerzy
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1